Een grote stap

Wil je uitdaging? Wil je afwisseling? Wil je plezier? Dan is het Marecollege de school voor jou!

We bieden op een aansprekende manier lessen en activiteiten waarin jouw ontwikkeling centraal staat. Ontdek jezelf en groei samen met je klasgenoten tijdens veelzijdige lessen en veel extra activiteiten.

Een middelbare school kiezen, is best een grote stap. Het is daarom belangrijk dat je een school kiest waar jij je thuis voelt en waar je aan de slag kunt met jouw talenten en interesses.

aanmelden schooljaar 2024-2025

U kunt uw kind nu aanmelden voor de 7e klas (brugklas) van volgend schooljaar 2024-2025. In het regionale overleg is besloten de inschrijfperiode een week te vervroegen. Er is geen volgorde van aanmelding. Wat heb je nodig: het adviesblad met unieke aanmeldcode (van de basisschool) en het BSN nummer van uw kind.  

Aanmeldingsformulier: Meld je aan! .

Toelatingsprocedure

Vanaf schooljaar 2024-2025 moeten alle groep 8-leerlingen zich aanmelden in de week voor 1 april. (zie site rijksoverheid). Zo hebben alle leerlingen even veel kans op een plek op de school van hun voorkeur op het voor hen best passende niveau.

Bekijk hier het document over de toelatingsprocedure

Na de aanmelding

Om uw kind definitief aan te melden op het Marecollege dient u de volgende documenten aan te leveren:

· Het aanmeldingsformulier geprint en ondertekend
· Het adviesblad van de basisschool
· Eventuele medische verklaringen

Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u een e-mail met instructies voor het aanleveren van de documenten.

Een onderdeel van de toelatingsprocedure is een kortkennismakingsgesprek met u, uw kind en een medewerker van het Marecollege. Deze gesprekken vinden op twee middagen plaats op het Marecollege.

Uw kind is pas aangemeld als alle complete en ondertekende documenten door ons zijn ontvangen.

..

aanmelden schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor de brugklas van 2024-2025 kan in de periode van 25 tot 31 maart. Lees hier het document over de toelatingsprocedure.

Meld je aan!

aanmelden schooljaar 2024-2025

Aanmelden voor de brugklas van 2024-2025 kan in de periode van 25 tot 31 maart. Lees hier het document over de toelatingsprocedure.

Meld je aan!

Ontdek het Marecollege

Op vrijdag 1 maart van 15.00 tot 16.30 kunnen toekomstige leerlingen samen met hun ouders alles over het Marecollege te weten komen.  Middels onderstaande knop kunt u zich aanmelden voor deze informatieavond.

Meld je aan!

"Periodeonderwijs is leuk. Je kan creatief zijn en je schrift zo maken als je wil. Je leert veel maar dan op een andere manier"

Mirthe
‍Leerling 8

Naar school in het buitenland, kampen, REIZEN EN EXCURSIES

Klik op de onderstaande button voor meer informatie

Bekijk alles

Wij bieden Meer dan een diploma

Met het onderwijs dat wij bieden, ontwikkelen onze leerlingen de vaardigheden die belangrijk zijn voor de opgroeiende mens. Bij ons kun je je talenten ontdekken, ontwikkelen en inzetten in de altijd veranderende wereld. Wij vinden het belangrijk dat alle leerlingen zich thuis voelen op het Marecollege en kunnen zijn wie zij zijn. Met al hun eigenschappen en eigenheden.

Veel gestelde vragen

Hoe meld ik me aan?
Wat is een mentor en wat doet de mentor?
Wat zijn overeenkomsten met het reguliere onderwijs?
Werkt het Marecollege met dakpanklassen?

Stel je vraag

Heb je een vraag voor ons? Klik dan op onderstaande button!

Stel je vraag hier!

Periode onderwijs

Wat maakt het marecollege bijzonder?

Op het Marecollege volg je in alle leerjaren periodeonderwijs. Het periodeonderwijs bestaat uit periodes van meestal drie weken waarin je dagelijks les hebt over één bepaald vak of onderwerp. Je kunt dan echt even de diepte in. Periodes kunnen over allerlei dingen gaan, zoals ‘sterrenkunde’, ‘ontdekkingsreizigers’ of ‘ voeding ’. Tijdens het periodeonderwijs maak je je eigen leerboek: een periodeschrift. Aan het einde van een periode sluit je de
periode meestal af met een praktische opdracht of een toets. De meeste klassen volgen het eerste uur van de dag periodeonderwijs. In veel vmbo-tl klassen is het periodeonderwijs juist vaak het tweede uur. Dan wordt de dag eerst actief gestart en komt daarna pas de periodeles.

Vaste mentor

In klas 7 en 8 heb je een vaste mentor. Die mentor zie je elke dag, want hij geeft alle periodelessen. Dat is wel zo fijn, want zo kun je altijd even iets vragen als er iets onduidelijk is of je gewoon even behoefte hebt aan een gesprekje. Je ziet de mentor niet alleen in de periodelessen, maar ook tijdens het mentoruur. De mentor is niet alleen het eerste aanspreekpunt voor leerlingen, maar ook voor ouders en voor andere docenten. Zo krijgt de
mentor een goed beeld van alle leerlingen in zijn/ haar klas. In de 9e klas krijg je een andere mentor. Die geeft dan niet meer alle periodelessen, want die worden dan door vakdocenten gegeven. Wel zie je je mentor dan nog elke week bij het mentoruur . Of natuurlijk bij individuele gesprekjes, klassenuitjes enz. De mentor die je in de negende klas krijgt blijft bij
de klas tot het eindexamen.

Bijzondere vakken

Euritmie

Euritmie is een vak dat je bijna alleen maar op vrijescholen krijgt. Het is een dansachtige bewegingskunst, veelal in de zaal met een halve of hele klas. Euritmie betekent letterlijk mooie beweging. Het is een kunstvorm die de kern van taal en muziek door menselijke bewegingen zichtbaar maakt. Vaak worden de lessen begeleid door een pianist.

Bij euritmie is het lichaam slechts het instrument waarmee je werkt. Het gaat om de bewegingen als uitdrukking van het innerlijke leven. Euritmie ontstaat pas echt als naast het voorstellingsvermogen vanuit het denken en de actieve handeling van ons lichaam, ons gevoelsleven wordt aangesproken.

Je leert bij euritmie veel over je eigen lichaamshouding, over de ruimte tussen jezelf en anderen en over hoe je kunt samenwerken zonder woorden. Door de jaren heen wordt het vak moeilijker en intensiever.

Sterrenkunde in klas 7

Deze periode wordt gegeven in de tijd van het jaar dat het ’s avonds vroeg donker wordt, zodat de je tijdens de periode thuis naar de sterren kunt kijken en opdrachten kunt maken. In deze periode raak je vertrouwd met de sterrenhemel, zoals die te zien is vanuit het standpunt van de mens op aarde.

Met het zoeken van de Poolster als beginpunt leer je uiteindelijk ook over andere circumpolaire sterren. Je onderzoekt de baan van de sterren door de nacht en het jaar, de baan van de zon, de dierenriem, het zonnestelsel en de planeten.

Creative vakken

In klas 7 en 8 heb je naast de cognitieve vakken ook veel creatieve vakken. Deze worden gegeven in halve groepen waarbij de groepen worden samengesteld uit verschillende klassen. Deze vakken zijn: textiele werkvormen, audio visuele vormgeving, tekenen, handvaardigheid, manden vlechten en toneel.

70 minutenrooster

Het Marecollege werkt met een 70-minutenrooster. Wij kiezen daarvoor, omdat het ons in staat stelt ons onderwijs te verdiepen. Uitgangspunt is dat je je op deze wijze beter kunnen verbinden met de lesstof en er voldoende tijd is in de les om zelfstandig te werken en vragen te stellen. Ook maakt een les van 70 minuten het mogelijk om goed af te wisselen in mate van concentratie, activiteit en inspanning. Door het 70-minutenrooster
zijn er maximaal vijf lessen op een dag. Dit maakt de lesdag en lesweek overzichtelijk.

Afwisselend programma

In het vrijeschoolonderwijs staat het idee van hoofd-hart-handen centraal. We vinden het belangrijk dat je wordt aangesproken op deze drie gebieden. In de lessen komt dit ook naar voren. In de les is er ruimte voor beleving en zal je ook zelf in actie moeten komen, waarbij ook het cognitieve een belangrijke rol speelt. We noemen dit ook wel een “ademende les”.

Rots en water

Om goed te kunnen leren en een fijne tijd te hebben op school is veiligheid essentieel. De Rots en Water training is een middel om de sfeer in de klas te verbeteren. Je leert elkaar op een andere manier kennen en waarderen. Het zelfvertrouwen neemt toe dankzij de handvatten die je krijgt om handiger te reageren in lastige situaties. Rots en Water is een training waarin je je onafhankelijk leert op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots), maar
ook om met anderen samen te werken, te spelen en te leven (Water). Afhankelijk van de situatie leer je voor een Rots- of Waterhouding te kiezen.

Wat levert het op?

  • meer zelfvertrouwen, zelfreflectie en zelfbeheersing

  • beter kunnen maken van eigen keuzes

  • betere communicatieve en sociale vaardigheden

  • het voorkomen van conflicten

  • een fijnere sfeer in de klas

  • meer vertrouwen onderling

Het Marecollege heeft een aantal bevoegde docenten om een Rots en Water training te geven.

Aandacht voor leren-leren

In de mentoruren, maar ook tijdens de lessen, wordt er veel aandacht besteed aan het leren/leren. De mentor begeleidt de klas en geeft aanwijzingen/tips bij het maken van huiswerk en reflecteert regelmatig met je over hoe je leren vooruit gaat. In samenspraak met je ouders kan er gekeken of dit genoeg is of dat er extra hulp geboden moet worden.

Jaarfeesten

Op het Marecollege worden – net als op andere scholen – jaarfeesten gevierd. Met de jaarfeesten ervaar je het ritme van de natuur en de seizoenen. We vieren deze feesten met de hele school. Dit zorgt voor verbondenheid tussen de verschillende klassen en jaarlagen. Bijvoorbeeld: de Michaëlsviering, adventsviering en Sint Jansviering.

Kampen, reizen en excursies in klas 7 en 8

Het Marecollege biedt in de verschillende leerjaren een uitgebreid activiteitenprogramma aan.

In de 7e klas is de eerste week bijvoorbeeld een wenweek met een aantal
kennismakingsdagen in en rondom school. In de loop van het jaar is er ook nog een veldwerkweek, waarin je werk gaat verrichten op een biologische tuinderij, een veehouderij en in het open veld. Zo kom je vanuit de biologie- en aardrijkskundelessen in contact met de omringende natuur en het landschap en leer je onder andere over de herkomst en productiewijze van ons voedsel.

In de 8e klas is er aan het begin van het schooljaar een kamp met sport en spelactiviteiten dat voornamelijk op een zeilschip plaatsvindt. Later in het schooljaar vindt de ‘techniekweek’ plaats, een themaweek met verschillende excursies. Daarnaast worden door het jaar heen diverse Leidse musea bezocht.

Veldwerkweek klas 7

In de loop van het jaar ga je op veldwerkweek. Je gaat dan werk verrichten op een biologische tuinderij, een veehouderij en in het open veld. Zo kom je vanuit de biologie- en aardrijkskundelessen in contact met de omringende natuur en het landschap en leer je onder andere over de herkomst en productiewijze van ons voedsel.

Techniekweek klas 8

Deze week sluit aan op de periode geschiedenis die gaat over de industriële revolutie. In deze week vervallen de gewone lessen en staan er allerlei activiteiten op het programma rondom het thema “techniek” . Bijvoorbeeld: speurtocht door Leiden om te ervaren wat Leiden heeft betekend in de tijd van de industriële revolutie, diverse workshops rondom het thema techniek en een bezoek aan een universiteit of mbo-opleiding.