Logo Marecollege

Ouder

Op onze school hechten we waarde aan een nauwe band met ouders.

Klassenouder

Elke klas heeft klassenouders. Zij spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de voorbereiding van ouderavonden en helpen de mentor bij de organisatie van activiteiten.

De klassenouders van de verschillende klassen komen drie keer per jaar bij elkaar. Bij dit klassenouderoverleg (KOO) zijn de schoolleiding en vertegenwoordigers van de VMR en leerlingenraad aanwezig.

De klassenouders brengen klas-overstijgende zaken in, die vooraf door ‘hun’ ouders zijn aangedragen. Na het overleg koppelen ze de relevante informatie terug naar de ouders.

Oudercontacten

Door middel van onze nieuwsbrief en voorlichtings- en informatieavonden houden wij de ouders op de hoogte van wat er leeft en gebeurt in de school. Ook wordt een aantal keer per jaar een ouderavond gehouden waarbij de ontwikkeling en de resultaten van individuele leerlingen worden besproken.

Schoolgids

Ook dit jaar maken we er weer een inspirerend, uitdagend en leerzaam jaar van.

Hoe? Dat lees je in de schoolgids voor het schooljaar 2022-2023.

Download gratis

Veel gestelde vragen

Waar kan ik de link vinden voor Magister?
Hoe kom ik in contact?
Waar kan ik het rooster vinden?
Waar kan ik mezelf aanmelden voor de school?
Heeft u een vraag? Laat het ons weten!
Waar kan ik het rooster vinden?

"Het Marecollege hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders"

Rahany Gramberg
Klassenouder