Logo Marecollege

Ouder

Op het Marecollege vinden wij het heel belangrijk dat ouders betrokken zijn bij onze school en de schoolloopbaan van hun kinderen. Wij hechten aan een goede samenwerking met de ouders.

Het belangrijkste contact is dat tussen ouder en mentor, maar we organiseren ook zeer regelmatig ouderavonden, uitvoeringen, presentaties en voorlichtingsbijeenkomsten.

Klassenouder

Elke klas heeft klassenouders. Zij spelen bijvoorbeeld een belangrijke rol bij de voorbereiding van ouderavonden en helpen de mentor bij de organisatie van activiteiten.

De klassenouders van de verschillende klassen komen drie keer per jaar bij elkaar. Bij dit klassenouderoverleg (KOO) zijn de schoolleiding en vertegenwoordigers van de VMR en leerlingenraad aanwezig.

De klassenouders brengen klas-overstijgende zaken in, die vooraf door ‘hun’ ouders zijn aangedragen. Na het overleg koppelen ze de relevante informatie terug naar de ouders.

Oudercontacten

Door middel van onze nieuwsbrief houden wij de ouders op de hoogte van wat er leeft en gebeurt in de school. Op de 'tafeltjes-avonden' kunt u individueel docenten spreken over de vorderingen van uw kind. De 'ouderavonden' starten met een informatief gedeelte voor de gehele jaarlaag. Daarna gaan de ouders per klas uiteen om met de mentor(en) te spreken over de klas als geheel. De data van de verschillende bijeenkomsten staan vermeld in de jaarplanners van de middenbouw (1e en 2e jaar) en bovenbouw.

Schoolgids

Ook dit jaar maken we er weer een inspirerend, uitdagend en leerzaam jaar van.

Hoe? Dat lees je in de schoolgids voor het schooljaar 2023-2024.

Download hier!

Veel gestelde vragen

Waar kan ik de link vinden voor Magister?
Hoe kom ik in contact?
Waar kan ik het rooster vinden?
Waar kan ik mezelf aanmelden voor de school?
Is er huiswerkbegeleiding?
Waar vind ik informatie voor groep 8?

"Het Marecollege hecht veel waarde aan de betrokkenheid van ouders"

Rahany Gramberg
Klassenouder