Logo Marecollege

Leerlingzaken

Leerlingzaken

Op het Marecollege is niet alleen de ondersteuning, maar ook de aansturing van de leerling van belang. Wanneer een leerling uit de les wordt verwijderd of wanneer er incidenten plaatsvinden, maar ook bij te laat komen en ongeoorloofd verzuim, wordt de leerling opgeroepen door bureau leerlingzaken. Leerlingzaken wordt uitgevoerd door twee docenten. Zij gaan in gesprek met de leerling. Leerlingzaken stelt bij incidenten, te laat komen of spijbelen de ouders van de leerling op de hoogte.
De volgende taken worden door leerlingzaken uitgevoerd:
- Pauzewacht en pleincontrole;
- Antipestcoördinatie;
- Oproepen van leerlingen die vaak te laat komen of spijbelen;
- Afhandelen van incidenten (bijvoorbeeld een leerling die uit de les word gestuurd);
- Communicatie met ouders bij incidenten;
- Bijwonen van het ondersteuningsoverleg;
- Aanmelding en contact met de GGD verpleegkundige;
- Aanmelding en contact met leerplicht.