Logo Marecollege

Zorg

Zorgcoördinatoren

De zorgcoördinator staat klaar voor leerlingen met grotere problemen. In overleg met jou, je ouders en je mentor zorgt hij of zij ervoor dat jij extra ondersteuning krijgt.

Onze ondersteuningscoördinatoren zorgen in overleg met ouders, leerling en mentor, voor de inzet van benodigde extra ondersteuning. Ze hebben goede contacten met instanties zoals het Centrum Jeugd en Gezin, de GGD, de gemeente, schoolmaatschappelijk werk en de schoolarts. Bekijk voor meer informatie het volledige school ondersteuningsprofiel Hierin wordt ook uitgelegd welke mogelijkheden er zijn als het Marecollege niet de benodigde ondersteuning kan bieden.

Onze ondersteuningscoördinatoren zijn Annette Vonk en Larissa van der Hoeven. Zij zijn bereikbaar via ondersteuningscoordinator@marecollege.nl.