Logo Marecollege

Profielkeuze &
Vakkenpakket

VMBO bovenbouw

Leerlingen in de bovenbouw vmbo-tl krijgen één of twee mentoren die hen tot en met het eindexamen begeleiden.

In klas 9 (3 vmbo) heeft iedereen nog een breed vakkenpakket. Aan het einde van klas 9 kiest elke leerling een definitief vakkenpakket voor klas 10, het examenjaar.
Elke leerling doet ook eindexamen in een kunstvak, waarbij gekozen kan worden tussen tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid of audiovisuele vormgeving.
De schoolexamens zijn verspreid over klas 9 en klas 10. De Centrale Examens vinden plaats in mei van het examenjaar.

Na het eindexamen kiezen veel leerlingen voor het middelbaar beroepsonderwijs (mbo). Ook een doorstroom naar havo behoort tot de mogelijkheden. Dan moeten de leerlingen op het vmbo-t examen hebben gedaan in een extra vak. Voor zover dit niet het geval is, zal bekeken worden of de leerling met maatwerk alsnog aan dit criterium kan voldoen. Na het eindexamen vmbo-t en voor de start in havo4 volgen zij een schakelprogramma voor één of meerdere vakken. Leerlingen stromen in klas 11 (havo 4) in.

HAVO/VWO bovenbouw

Vanaf het negende leerjaar zitten leerlingen in een vwo-klas, een havo/vwo-klas of een havo klas. Ze volgen alle lessen met hun eigen klas op het niveau dat bij ze past.

Vanaf klas 10 (4 havo/vwo) worden de vaklessen gevolgd in de gekozen profielgroep; de periodelessen en een aantal verplichte vakken blijven klassikaal (o.a. Nederlands, Engels, lichamelijke opvoeding en maatschappijleer).
De klas krijgt één of twee mentoren die de leerlingen tot en met het eindexamen begeleiden. In alle gekozen vakken wordt het landelijke Centraal Eindexamen (CE) afgelegd.
Schoolexamens vinden plaats in het 4e, 5e en voor vwo ook 6e leerjaar. Op het Marecollege doe je altijd eindexamen in een kunstvak. Je kunt kiezen uit beeldende vakken, muziek of dans.

Na het behalen van het havo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs. Ook kunnen ze opstromen naar het vwo, mits ze een positief advies hebben van onze school. Na het behalen van het vwo-diploma kunnen leerlingen doorstromen naar het hoger beroepsonderwijs of de universiteit.