Logo Marecollege

Nino van der Zeeuw

Diep geraakt en geschokt zijn we door het overlijden van onze leerling, school- en klasgenoot

Nino van der Zeeuw

Deze lieve jongen die zo prachtig opbloeide laat een groot gat achter in zijn klas en binnen de school. In herinnering blijft hij bij ons.

Met onze gedachten en ons hart zijn we bij zijn moeder Kirsten, de familie en hun onmetelijke verlies en verdriet.

Datum

14.3.2023

Auteur

Marecollege

Update

14.3.2023

Onderwerp

Nieuws