Logo Marecollege

Geslaagde Paarse Vrijdag

Replica regenboogkunstwerk succesvol overgedragen

Vrijdag 8 december vierden wij op het Marecollege Paarse Vrijdag. Door elk jaar op de tweede vrijdag van december als school paars te kleuren, laten wij zien dat iedereen bij ons op school zichzelf kan zijn en niemand gepest of uitgesloten mag worden om wie die is of op wie die verliefd wordt. Dit jaar was Paarse Vrijdag extra bijzonder, want wij mochten de kleurrijke replica van het lhbti-kunstwerk van Koen Hauser in ontvangst nemen van de gsa (gender & sexuality alliance) van het Vlietlandcollege. Het originele kunstwerk staat op de Haarlemmerstraat in Leiden en staat symbool voor diversiteit en de vrijheid van expressie van gender en seksuele oriëntatie. Dat iedereen in Leiden kan en mág zijn wie ze willen. Het is de bedoeling dat de replica elk jaar op een andere middelbare school in Leiden komt te staan.

Veel medewerkers en leerlingen waren in het paars gekleed, de school was versierd, er was muziek in de pauzes, er werden paarse polsbandjes uitgedeeld, je kon geschminkt worden, een foto maken in het speciale fotohoekje en de kantine verkocht vrolijk gekleurde koekjes. Het was al met al een geslaagde dag!

Datum

11.12.2023

Auteur

Update

11.12.2023

Onderwerp