Time Challenge

Vanaf 25 oktober starten we weer met de Marecollege Time Challenge in samenwerking met de Universiteit Leiden.

De Time Challenge is een exclusief programma vol bèta-uitdagingen.
Hier kunnen leerlingen uit groep 8, die wat extra uitdaging naast het PO-curriculum aan kunnen, alvast even middelbare scholier zijn.

Centraal in het programma staat tijd.

TIJD - Hoe zit dat eigenlijk?!

In 6 bijeenkomsten onderzoeken de leerlingen dit als echte wetenschappers vanuit scheikunde, natuurkunde, wiskunde en techniek.

Praktische informatie
De Time Challenge is het eerste onderdeel van 3 modules.

Module 1: Time Challenge

Module 2 & 3 zijn keuzemodules
- Social Club: het verder ontwikkelen van sociaal emotionele vaardigheden.
- Study Club: het verder ontwikkelen van leervaardigheden.

Leerlingen melden zich in de eerste instantie aan voor module 1. Aanmelden voor module 2en 3 kan op een later moment.

Praktische info module 1

Locatie: Marecollege, Sumatrastraat 120, Leiden
Data: wekelijks op woensdagen vanaf 25 oktober tot 6 december (m.u.v. 25 november i.v.m. open lesmiddag).
Tijd: 8.45 - 11.00 uur

Aanmelden kan tot 13 oktober! 

Aanmelden voor Time Challenge