Logo Marecollege

Burgerschap

Burgerschap

In alle lessen werken we vanuit hoofd, hart en handen, waarbij de leerling leert om een eigen onderbouwde mening te vormen en open te staan en te luisteren naar andere ideeën. Ons onderwijs bevordert actief burgerschap en sociale cohesie op doelgerichte en samenhangende wijze! Een coördinator burgerschapsonderwijs draagt zorg voor een coherent en veel omvattend lesaanbod.
Worden wie je bent! Op het Marecollege dragen we bij aan de individuele ontwikkeling van leerlingen, waarbij je als leerling midden in de samenleving staat en hier op een positieve manier toe bijdraagt.