Logo Marecollege

Moderne
vreemde talen

Moderne
vreemde talen

Op het Marecollege wordt Engels, Frans en Duits gegeven waarbij Frans alleen op havo en vwo wordt aangeboden. De leerlingen krijgen een hand bij de deur met een ‘Good morning’, Gutentag’ of ‘bonjour, ça va?’

Plezier krijgen in het uitspreken van de taal staat centraal. Verder krijgen leerlingen de mogelijkheid om er iets mee te doen in de vorm van presentaties voor de klas, het in groepjes oefenen met uitspraken en via toneelstukjes.

Door zelf gedichten te reciteren gaan de leerlingen de taal ook innerlijk voelen en trainen ze hun wil. Naast het gebruik van de leergang is er voldoende ruimte voor kunstzinnige opdrachten waarbij de fantasie of eigen beleving van de leerling vorm krijgt.

De leerlingen lezen verder regelmatig boeken in de originele taal en er wordt in de les zoveel mogelijk aandacht besteed aan literatuur (alle niveaus) en literatuurgeschiedenis (vwo).

In de bovenbouw zijn er taalreizen en is er de mogelijkheid om 3 maanden op een vrije school in Engeland, Duitsland of Frankrijk door te brengen. Voor het vak Engels wordt in vmbo 10 en havo/vwo 11 Cambridge Engels aangeboden.