Logo Marecollege

Mens &
maatschappij

Mens & maatschappij

Waar sta ik in de wereld en waarom sta ik daar? Op deze vragen proberen wij bij de zaakvakken (aardrijkskunde, geschiedenis, economie en maatschappijleer) een antwoord te geven.

Aardrijkskunde geeft antwoord op vragen over het ontstaan van de wereld. Dat kan gaan over vulkanen en rivieren, maar bijvoorbeeld ook over het ontstaan van steden en dorpen zoals wij die nu kennen.

Bij geschiedenis kijken we hoe historische gebeurtenissen worden veroorzaakt en, belangrijker nog, hoe we daar achter kunnen komen. Zo leer je kritisch om te gaan met informatiebronnen en begrijp je meer van het heden.

Economie gaat om het maken van keuzes: de keuze voor het een heeft invloed op andere keuzes die je zou kunnen maken. Hoe gaan wij met de aarde om wordt langzamerhand een keuze die zich steeds meer ook in de economie opdringt.

Bij maatschappijleer leer je hoe in de Nederlandse samenleving het bestuur en de rechtspraak zijn georganiseerd en hoe groepen binnen de samenleving met elkaar om (zouden kunnen) gaan.

Met al deze kennis kun jij bepalen wat jouw plek is in deze wereld en hoe je daar terecht bent  gekomen.