Logo Marecollege

Kunstvakken

Kunstvakken

De kunstvakken op het Marecollege zijn voor iedere leerling in de middenbouw hetzelfde. Zang, muziek, toneel, euritmie, audio visueel, handvaardigheid, textiel, bouwkunde, tekenen, schilderen en dans vormen samen een kleurrijk palet. Iedere leerling krijgt les van professionele vakleerkrachten.

Per week zijn dat ongeveer vijf lesuren. Binnen een veilige leeromgeving ontdekken de leerlingen wat er buiten de cognitieve vakken te leren en te ontwikkelen is. Vanuit het ambacht en vooral vanuit het doen in de eerste twee jaren werken de meeste vakken toe naar kunst in de examenklassen.

In de examenklassen kiezen de leerlingen voor het vak dat hen het meeste aanspreekt en waar ze examen in gaan doen. Het vmbo werkt vanuit een thema met beeldende vakken, bijvoorbeeld fotografie, het ontwerpen van kleding of autonome kunst van weerbarstig hout.

De theorie krijgen ze bij het vak kunstbeschouwen. Op havo en vwo kan het dansen van een solo-optreden, het componeren van muziek of bijvoorbeeld het maken van beeldende kunst waarin wetenschap en techniek samenkomen de keuze zijn. Bij het vak ‘kunst algemeen’ leren ze de theoretische context van de kunsten kennen.

Bovenstaande kunstvakken maken met daarnaast nog de ckv activiteiten dat de leerlingen zich sociaal en emotioneel ontwikkelen zodat ze met zelfkennis en een eigentijdse kijk op de maatschappij de school verlaten.