Logo Marecollege

extra ondersteuning

extra ondersteuning:Ondersteuningscoördinator

Onze school is een plek waar leerlingen zich ontwikkelen. De leerlingen in dezelfde levensfase zitten bij elkaar in hun klas en volgen meestal hetzelfde schoolprogramma. Veel leerlingen redden zich prima met dat standaardpakket: lessen, opdrachten, gesprekken in de klas en individueel met de mentor, excursies, toetsen enzovoorts. Maar alle leerlingen zijn verschillend. Er zijn ook leerlingen die op bepaalde punten wat extra ondersteuning nodig hebben. Onze school heeft, zoals trouwens alle scholen, verschillende mogelijkheden om extra ondersteuning te bieden. Bijvoorbeeld bij dyslexie, concentratieproblemen of bij faalangst. De ondersteuningscoördinator is er voor leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben, buiten de lessen om. In overleg met de leerling, de ouders/verzorgers en de mentor zorgt zij ervoor dat er een goed plan wordt gemaakt, zodat de benodigde ondersteuning wordt ingezet. De school heeft een aantal gespecialiseerde docenten en werkt daarnaast samen met instanties zoals het Centrum Jeugd en Gezin, de GGD, de gemeente, schoolmaatschappelijkwerk en de schoolarts. Bekijk voor meer informatie het volledige school ondersteuningsprofiel. Hierin wordt ook uitgelegd welke vormen van ondersteuning het Marecollege niet kan bieden. Onze ondersteuningscoördinator is Froukje Harkema. Zij is bereikbaar via f.harkema@marecollege.nl

Kurzweil

Op het Marecollege wordt de dyslexiesoftware Kurzweil aangeboden aan leerlingen die vanwege dyslexie vast lopen/ te veel moeite ervaren met hun schoolwerk. Doel is dat leerlingen zich daarmee kunnen ontwikkelen op hun eigen cognitieve niveau. Deze software wordt in overleg met de mentor ingezet en wordt altijd voorafgegaan een intakegesprek met ouders en een Kurzweil-coördinator.

Bijles

Zit je in klas 7 t/m 9 en heb je moeite met een bepaald vak? Meld je dan via
bijles@marecollege.nl aan voor bijles. Vermeld je naam, klas en drie momenten waarop je beschikbaar bent. Wij koppelen je dan aan een leerling uit een hogere klas die jou kan helpen. Voor €35 krijg je bij de receptie twee bijles-strippenkaarten: eentje voor jou en eentje voor je bijlesdocent. De kaart is geldig voor vijf bijlessen. 

Huiswerkbegeleiding

De school biedt huiswerkbegeleiding in samenwerking met Lyceo. Voor meer informatie en het aanmelden voor de huiswerkbegeleiding vragen wij contact op te nemen met de mentor van uw kind, deze kan helpen met het maken en plannen van afspraken.

Ouders kunnen met Lyceo contact opnemen voor prive huiswerkbegeleing, zie de website: lyceo.nl