• Visie

  Uitgangspunten van vrijeschoolonderwijs
  Er zijn drie belangrijke pijlers waarop het onderwijs gebaseerd is:

  Worden wie je bent
  Op de vrijeschool vinden wij het belangrijk dat de persoonlijkheidsvorming in evenwicht is met de gemeenschap. Individuele groei vindt daarom vaak plaats in groepsactiviteiten,  zowel in de klas (bijv. tijdens het periodeonderwijs) als buiten de klas (bijv. tijdens de jaarfeesten). We streven naar een brede persoonlijke ontwikkeling die verder gaat dan het aanleren van cognitieve vaardigheden en kennis. Deze ontwikkeling gaat ook over het ontwikkelen van sociale vaardigheden, moraliteit, verantwoordelijkheid, inventiviteit, originaliteit en creativiteit.

  Het allerbelangrijkste is uiteindelijk het vermogen tot zelfontwikkeling, het vermogen om zelf betekenis en richting te geven aan het leven. Voor dit ontwikkelingsproces is zowel een open blik naar de buitenwereld nodig, als een reflecterende blik naar binnen.

  Onderwijs voor hoofd, hart en handen
  Voor vrijeschoolleraren betekent kunstzinnigheid dat ze leermiddelen en lesinhouden ontwerpen in wisselwerking met leerprocessen en ontwikkelingsbehoeften van leerlingen. Leraren zien hun lessen als mogelijkheid om vakinhoud  over te dragen en als middel om leerlingen op te voeden.

  Brede persoonsontwikkeling gaat op die manier samen met een veelzijdige onderwijsaanpak, die gericht is op doen, voelen en denken. Deze kunstzinnigheid en veelzijdigheid is terug te zien in alle vakken, waaronder de vakken die gericht zijn op natuur en techniek en economie.

  Zowel ambachtelijke als creatieve vaardigheden komen aan bod  in opdrachten en in vele bijzondere vakken en projecten, zoals euritmie, bouwkunde, Parcivalperiode, stages, koorzang en eindpresentaties.

  In contact met de wereld
  Op het Marecollege geven we op onze manier invulling aan vrijeschoolonderwijs. Wij gaan uit van vrijeschool idealen, maar ook van actuele overheidsnormen en bredere onderwijstrends. We streven voortdurend naar goede (examen)resultaten en hoge kwaliteit van het onderwijs.

  Wij staan niet los van de wereld, maar verhouden ons daartoe op onze eigen wijze. Ons onderwijs is zodoende niet statisch, maar juist dynamisch en eigentijds.

  Het vrijeschoolonderwijs volgt het jaarritme van de natuur en door het vieren van de jaarfeesten stimuleren we verbondenheid met de natuur.

  Onze Missie
  Wij willen samen met de ouders onze leerlingen leren zelf richting en betekenis te geven aan hun leven, zodat ze uit kunnen groeien tot sterke persoonlijkheden, die hun plek kunnen vinden in de snel veranderende maatschappij.

  Wij willen een voorbeeld zijn voor  leerlingen door het beste in ons te laten zien en hen zo uit te dagen en te inspireren.

  Wij willen dat onze leerlingen zich gewild en gezien voelen. Wij willen hen leren op zichzelf te vertrouwen in een beschermde omgeving.

  De grondsteenspreuk van het in 2013 vernieuwde gebouw van het Marecollege begint als volgt:

  "In dit gebouw moge heersen

  Een stemming waarin eerbied en enthousiasme kunnen groeien

  Opdat jonge mensen

  Die aan deze school zijn toevertrouwd

  Het doel van hun leven zullen herkennen"

  In de praktijk
  Onze visie en missie vertalen naar de praktijk is elke dag weer een mooie uitdaging, waarbij we steeds in beweging blijven. In de wekelijkse pedagogische vergadering bespreken we de leerlingen, leren we van elkaar, zorgen we voor nieuwe inspiratie en werken we aan verbetering van ons onderwijs. We zorgen ervoor dat nieuwe collega’s zich snel thuis voelen en bekend zijn met de vrijeschool uitgangspunten.

  Aanduiding klassen
  Bij het Marecollege is de aanduiding van de klassen anders dan in het reguliere onderwijs: 7e klas is het eerste leerjaar en de 12e klas het zesde leerjaar. Basisschool en middelbare school vormen één ontwikkelingsweg, vandaar dat de nummering van de klassen traditioneel al bij de basisschool begint.