• Scholen op de kaart

    Op de website www.scholenopdekaart.nl vindt u alle scholen voor voortgezet onderwijs in Nederland en kunt u op basis van objectieve criteria scholen onderling vergelijken op het gebied van resultaten, onderwijsaanbod, visie, schoolgrootte enz.