• Roosters

  Het weekrooster
  Het persoonlijke weekrooster met de dagelijkse wijzigingen vindt u onder het kopje 'agenda' in Magister. U kunt hier de dagelijkse roosterwijzigingen zien zoals ze op het scherm in de hal getoond worden.

  Het Perioderooster
  Perioderooster middenbouw (link
  Perioderooster bovenbouw (link)

  Voorexamenklassen
  SE-rooster voorexamenklassen VMBO/HAVO/VWO (rooster

  Herkansingsrooster VMBO/HAVO/VWO (rooster)

  Examenklassen
  CE informatieboekje 2017/2018 VMBO (link)
  CE informatieboekje 2017/2018 HAVO/VWO (link)

  SE-rooster VMBO/HAVO/VWO (rooster) 

  Herkansingsrooster VMBO/HAVO/VWO (rooster)

  Luistertoets rooster eindexamen klassen 

  10c,10d,11b,12c,12a (link

  Rekentoets
  9 VMBO, 10 VMBO, 10B, 10C, 11B,12C, 11A en 12A: datum en locatie van afname staat in de magister agenda van de leerling.