• Personeelszaken

    De meeste informatie voor personeel is te vinden op het de server, gedeelde documenten – personeel.

    Gedragscode
    Voor het personeel van het Marecollege is een gedragscode opgesteld. Lees hier deze gedragscode.

    Zorgverzekering
    Met de volgende zorgverzekeraars zijn afspraken gemaakt: Zilveren Kruis Achmea (werkgeversnummer 2084-90329), Ohra (collectiviteitsnummer 356), IZA (contractnummer 52000).