• Onze School

    Het Marecollege is een vrijeschool en dat betekent dat we niet alleen een bijzondere visie hebben op goed onderwijs, maar ook op hoe kinderen  zich ontwikkelen tot volwassenen. Die visie is gebaseerd op het mensbeeld uit de antroposofie en heeft als uitgangspunt dat onderwijzen ook opvoeden is en dat onderwijs veel meer is dan leren lezen of rekenen. Onderwijs draagt veel bij aan de vorming van de persoonlijkheid van elk kind en daarom wil de vrijeschool in het leven van een kind van grote betekenis zijn.

    Wat is vrijeschoolonderwijs?
    Op een vrijeschool is het onderwijs gebaseerd op de ideeën van de grondlegger Rudolf Steiner, die in 1919 de eerste vrijeschool oprichtte. Vrijeschoolonderwijs richt zich, behalve op het opleiden voor de landelijke eindexamens ook op een brede persoonlijke ontwikkeling, waarbij ieders eigenheid gewaardeerd wordt. De lessen sluiten zoveel mogelijk aan bij de specifieke ontwikkelingsbehoeften van een bepaalde leeftijd en er wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling van onderwijs gericht op denken, voelen en willen.