actueel

Stroom, de schoolkrant van het Marecollege

dit wil ik weten

actueel

actueel

Aanmelden schooljaar 2022-2023

dit wil ik weten

Webshop

Bezoek onze webshop!

actueel

Loop virtueel rond door ons gebouw

dit wil ik weten

actueel

Onderwijsaanbod

De eerste twee leerjaren

De eerste twee leerjaren (klassen 7 en 8) heten de middenbouw. Je volgt lessen met leerlingen met een vmbo-tl en een vmbo-t/havo- advies of met leerlingen met een havo- en havo/vwo-advies of met leerlingen met een vwo-advies. Je hebt  met name les van jullie eigen mentor en leren elkaar goed kennen. De vaklessen worden verzorgd door vakdocenten. De overgang van de basisschool naar de bovenbouw verloopt daardoor zo goed mogelijk.

Vwo

Je zit ofwel in het derde leerjaar al in de vwo-klas of je stroomt in vanuit de havo/vwo klas. Je volgt nu alle vak-lessen met andere vwo’ers. In klas 10 (4 vwo) kies je een profiel. Dat profiel bepaalt in welke vakken je in 6 vwo het landelijke Centraal Eindexamen aflegt. Naast je profielvakken, doe je bij ons examen in een kunstvak: beeldend, muziek of dans.

Havo

Vanaf klas 9 (3 havo) stroom je door naar jouw niveau. Je volgt nu alle vak-lessen met andere havisten. In klas 10 (4 havo) kies je een profiel. Dat profiel bepaalt in welke vakken je in 5 havo het landelijke Centraal Eindexamen aflegt. Naast je profielvakken, doe je bij ons examen in een kunstvak: beeldend, muziek of dans. Daarnaast kun je het examenvak ‘Bewegen, Sport en Maatschappij’ kiezen.

Vmbo-tl

Vanaf klas 8 (2 vmbo) stroom je door naar jouw niveau. Aan het einde van het jaar kies je jouw definitieve vakken, waar je twee jaar later eindexamen in doet. Naast de ‘gewone’ vakken, doe je dat in een van de volgende kunstvakken: tekenen, textiele werkvormen, handvaardigheid of audiovisuele vormgeving. Bovendien kun je examen doen in het vak ‘Lichamelijke Oefening 2’.

Profielen

In de loop van de 9e klas kiezen de leerlingen een profiel voor de bovenbouw. Hieronder ziet u wat deze profielen inhouden voor vmbo-t, havo en vwo.

Bijzondere vakken en stages

Naast de vaklessen, volg je bij ons kunstvakken (beeldend, muziek, dans, toneel), mediawijsheid, bouwkunde en Parzival. Bovendien heb je de keuze uit verschillende sportsoorten, zoals tennis, roeien, rugby, golf, boksen en zumba.
Kenmerkend voor onze school is het periodeonderwijs. Het periodeonderwijs bestaat uit blokken van meestal drie weken waarin verdiepingsstof wordt behandeld. Voorbeelden van periodes zijn ‘sterrenkunde’, ‘ontdekkingsreizigers’ en ‘bouwkunde’. Tijdens het periodeonderwijs maak je je eigen leerboek: het periodeschrift en sluit je de periode af met een proefwerk of presentatie.

In klas 9 van de havo en het vwo loop je een maatschappelijke stage van vier dagen binnen de non-profit of publieke sector. Je maakt op die manier kennis met vrijwilligerswerk. In klas 9 van het vmbo-t en klassen 10 van het vmbo-t h/v loop je een beroepsstage/sectorstage van een week. Deze stage sluit aan bij je eigen toekomstplannen en interesses.

Overgangsregeling

In de overgangsregeling zijn alle regels rondom de overgangen naar het volgende
leerjaar, opstromen naar een leerweg op een hoger niveau en afstromen naar een leerweg op een lager niveau te lezen.

Bijles en examentraining

Bijles

Zit je in klas 7 t/m 10 en heb je moeite met een bepaald vak? Meld je dan voor bijles (bijles@marecollege.nl) aan voor bijles. Vermeld je naam, klas en drie momenten waarop je beschikbaar bent. Wij koppelen je dan aan een leerling uit een hogere klas die jou kan helpen. Voor €35 krijg je bij de receptie twee bijles-strippenkaarten: eentje voor jou en eentje voor je bijlesdocent. De kaart is geldig voor vijf bijlessen.

Ook is er huiswerkbegeleiding aangeboden door een externe partij, A tot Z huiswerkbegeleiding. Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@atotzhuiswerkbegeleiding.nl.

Examentraining

Naast de examentraining die elke docent in de laatste weken voor het centraal schriftelijk examen geeft aan zijn leerlingen, is het ook mogelijk extra examentraining van een externe aanbieder te volgen.
Het Marecollege is, net als voorgaande jaren, een samenwerking aangegaan met Lyceo voor het verzorgen van externe examentrainingen.  De trainingen worden gegeven in de buurt van school, namelijk op de locatie van het Leonardo College in Leiden.
Voor deze trainingen zijn met Lyceo in de meivakantie data afgesproken. Voor deze data kunt u ook op eigen kosten, maar wel tegen een gereduceerd tarief, vanaf nu inschrijven via www.lyceo.nl/marecollege.

Wil je meer informatie over de examentrainingen? Neem dan contact op met Lyceo door te bellen naar 071-79 000 40 of kijk op www.lyceo.nl.

(Samen) op reis

In alle klassen gaan we samen op reis. Zo gaan we in klas 7 op veldwerkweek. Je past toe wat je hebt geleerd bij biologie en aardrijkskunde en werkt bij een tuinderij en een veehouderij. In klas 9 ga je op survivalweek in de Ardennen, in klas 10 op landmeetkamp op Terschelling. Zit je op de havo of het vwo, dan ga je in de bovenbouw naar een Europese stad, zoals Rome, Napels, Praag of Barcelona. Zit je op het vmbo, dan ga je in de examenklas naar Londen.

Naar school in het buitenland

Op uitwisseling gaan naar het buitenland is een spannend en waardevol avontuur. Wij bieden geen standaard uitwisselingsprogramma’s aan, maar helpen je graag bij het verkennen van de mogelijkheden. We raden je bijvoorbeeld aan om te gaan voor een andere vrije school, omdat die het beste aansluit bij het onderwijs dat je bij ons volgt. Zie hiervoor de lijst van alle vrije scholen ter wereld. Onze uitwisselingscoördinator Mieke Hulsman (hulsman@marecollege.nl) kan contact leggen met de school waar je naartoe wilt en kan je helpen een gastgezin te vinden. Daarnaast kan ze praten met jouw leraren, mentoren en de leerplichtambtenaar.

Onderwijs volgen in het buitenland kan duur zijn, maar dat hoeft niet. Bespreek met jouw ouders wat er financieel mogelijk is houd daar rekening mee. Er zijn instanties die volledig georganiseerde uitwisselingen verzorgen. Dat scheelt veel werk, maar is ook stukken duurder dan wanneer je veel zelf regelt. Een goede manier om geld te besparen, is ‘ruilen van plek’. Komt er iemand voor jou terug naar het Marecollege, bespaar je kosten zoals schoolgeld en inwoning.

Bekijk ook het ‘Ja, ik wil naar het buitenland’-stappenplan en beleid internationale uitwisselingen.

Voedingsbeleid

Visie op voeding
De Vrije school besteedt veel aandacht aan de innerlijke ontwikkeling van het kind. Hierbij speelt het gezond voeden van jezelf een belangrijke rol. Door de voedselomgeving binnen en buiten de school gezond te maken willen we onze leerlingen stimuleren gezonde keuzes te maken.

Zorg voor jezelf betekent ook zorg voor je leefomgeving. Daarom kiezen we als school uitsluitend voor producten van biologische herkomst en betrekken we de leerlingen bij duurzame voedselproductie en verwerking zowel in de school als daarbuiten.

Educatie
Op het Marecollege is veel aandacht voor voedseleducatie. In de brugklas krijgen de leerlingen tijdens de periode biologie 40 lesuren van 70 minuten die gerelateerd zijn aan gezonde voeding. Tijdens deze periode worden 6 lesuren besteed aan kook-  en tuinlessen.

Daarnaast doen leerlingen in de brugklas kennis en vaardigheden op tijdens de veldwerkweek waarbij 5 dagen op boerderijen en tuinderijen wordt meegewerkt en opdrachten worden uitgevoerd.

In de 2e klas wordt tijdens de periode Volkenkunde worden 3 lesuren besteed aan gezond en duurzaam koken gerelateerd aan eetculturen van de verschillende volkeren.

Voedselomgeving
Op het Marecollege is een gezonde schoolkantine. Jaarlijks wordt de Gezonde Schoolkantineschaal opnieuw aangevraagd.

Er worden broodjes van uitsluitend volkoren- of gebuild meel gebruikt. Er wordt geen frisdrank met toegevoegde suikers verkocht. Alles wat verkocht wordt in de kantine is van biologische herkomst. Er zijn geen frisdrankautomaten en energiedrankjes worden niet toegestaan. Er worden geen gefrituurde producten verkocht. Water tappen kan in de lokalen en op het schoolplein waar sinds augustus 2021 een tapkraan voor drinkwater staat.

Gezond schoolplein
Het schoolplein is een gezond schoolplein wat inhoudt dat er niet wordt gerookt er veel groen is en beweging wordt gestimuleerd door sporttoestellen op het plein. Er is een voedselbosje, een moes- en kruidentuin en een buitenlokaal. Van dit laatste wordt gebuikt gemaakt door lessen die zich daar voor lenen als handvaardigheid en biologie.

Groente en kruiden uit onze biologische groente- en kruidentuin oogsten de leerlingen en worden gebruikt in de kooklessen en door de kantinebeheerder.

Gerechten die gemaakt worden door de leerlingen tijdens de kooklessen worden gezamenlijk geproefd en genuttigd. We hergebruiken het groente- afval door te composteren en als voeding voor de moestuin te gebruiken. Er wordt vegetarisch gekookt met de kinderen, bij uitzondering met biologisch vlees.

Ouders worden op de hoogte gehouden van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van de school, ouderavonden en nieuwsbrieven.

Signalering
De  schoolverpleegkundige van de GGD komt naast het 14- jarige onderzoek (waarbij ook zaken als anorexia of overgewicht aan bod komen als nodig) met een regelmatige frequentie op school.

Er is een zorgteam op school bestaande uit zorgcoördinators en vertrouwenspersonen.