• Kampen, werkweken en reizen

  Het Marecollege biedt in de verschillende leerjaren een programma aan van kampen, reizen en excursies. Deze reizen zijn heel bewust gekozen en sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin de leerling zich op dat moment bevindt.

  Middenbouw
  In de 7e klas starten de nieuwe leerlingen met een ‘kennismakingsweek’ in en rondom school.

  In de loop van het jaar gaan de leerlingen op de ‘veldwerkweek’. Doel van deze week is enerzijds om vanuit de biologie en aardrijkskunde lessen de kinderen in contact te brengen met de omringende natuur en het landschap en anderzijds de bewustwording omtrent de herkomst van ons voedsel en een kennismaking met de biologische tuinbouw en veeteelt. Tijdens de veldwerkweek verrichten leerlingen werk op een tuinderij, een veehouderij en in het open veld.

  In de 8e klas is er aan het begin van het schooljaar een sport-spelkamp. Het doel van dit kamp is om als klas gezamenlijk een fysiek pittige prestatie neer te zetten. De tweede dag staat in het teken van samenwerkingsopdrachten. Later in het schooljaar vindt de ‘techniekweek’ plaats. Een themaweek met verschillende excursies. Tevens worden diverse Leidse musea bezocht.

  Klas 9 tot en met 12
  In de 9e klas gaan de leerlingen een week op ‘survivalkamp’ in de Ardennen. Doel van het kamp is om persoonlijk je grenzen te verleggen; een prestatie neer te zetten waar je trots op kunt zijn. Bijvangst is de goede band die je opbouwt met de klas en mentor.

  In  klas 10 havo/vwo staat het landmeten op Terschelling centraal. Het programma bestaat uit het opmeten en in kaart brengen van een stuk land met behulp van professionele landmeetapparatuur. Voor de leerlingen met Wiskunde in hun profiel is dit een examen gerelateerde praktische opdracht.  

  In de voor-examenklas havo en vwo bezoeken de leerlingen een Europese stad met een rijke cultuurhistorie, zoals Rome, Napels, Praag of Barcelona. Doel van deze reis is het beleven en bekijken van de culturele hoogtepunten van deze stad. 

  Klas 10 vmbo-examenklas gaat naar Londen. De reis is bedoeld om samen een mooie start te maken in het examenjaar. De leerlingen leren elkaar beter kennen en genieten van de culturele hoogtepunten die de stad te bieden heeft. Er wordt kennis gemaakt met de verschillende stadswijken, musea, parken en natuurlijk de welbekende toeristische hotspots van deze leuke stad. De Londenreis is de kers op de taart van het examenjaar!

  Tevens worden er Leidse musea bezocht in het kader van kunstvakken 1 en kunstvakken 2.