• Jaarfeesten en schoolfeesten

  Seizoenen en de overgangen daartussen spelen in het leven van veel mensen bewust of onbewust een grote rol. Seizoenen veroorzaken mede de stemmingen van mensen. In het ritme van het schooljaar is om die reden op onze school een belangrijke rol weggelegd voor de jaarfeesten.

  In de zomer staan mensen over het algemeen anders in de wereld dan in de winter. In de lente en zomertijd gaan we meer naar ‘buiten’ en in herfst en winter trekken we meer naar ‘binnen’. Het zijn waarneembare en beleefbare processen in de natuur, maar ook in onszelf.

  Bij de feesten vieren we de stemming die past bij het seizoen. Wij proberen de vieringen van de jaarfeesten zo vorm te geven dat leerlingen worden ondersteund in innerlijke processen die spelen rond seizoenswisselingen.

  Wij vieren op het Marecollege de volgende (jaar)feesten:

  Michael (29 september – overgang zomer-herfst)
  Dagen worden weer korter en donkerder. Mensen zijn vaker binnenshuis. De natuur verliest haar kracht. Vroeger brak een periode van schaarste aan. Mentaal lijken wij ’s winters vaak meer naar binnen gericht. De moeilijke dingen die ons te wachten staan moeten worden overwonnen. Het Michaelsfeest staat daarom in het teken van de moedige strijd. Strijd met ons zelf, met het maken van keuzes en het dragen van verantwoordelijkheden. Die strijd moet ons gesterkt de winter in helpen. Michael vieren wij op allerlei manieren. De afgelopen jaren organiseerden wij allerlei sportieve uitdagingen, inzamelingsacties en een vossenjacht.

  Sinterklaas (5 december)
  Sint zou je kunnen zien als de wegbereider van de vrolijkheid van het kerstfeest (wanneer jezus / het licht geboren worden). Het strooien met pepernoten en cadeautjes zou je kunnen opvatten als symbool voor het zaaien van gewassen die in betere tijden kunnen worden geoogst. Het is bovendien een feest van goed en kwaad, van moraliteit. De alwetende sint heeft (in onze tijd) uiteindelijk voor alle kinderen een aardig woord of een cadeautje, maar oordeelt wel. Sint wordt per mentorklas gevierd tot in de hoogste jaren en met de hele school gezamenlijk in de gymzaal (met sint).

  Advent (4 zondagen voor kerst, op school maandagochtenden)
  Advent begint op de vierde zondag voor kerst en staat in het teken van de verwachting (advent = komst) van de geboorte van Jezus. In voorchristelijke culturen is er het midwinterfeest waarbij wordt gevierd dat de dagen vanaf eind december weer langer worden. Bij advent horen niet voor niets kaarsen. Het wordt lichter naarmate kerst nadert. Advent is een tijd van stilte en bezinning. De herfststormen zijn over, het wordt donkerder. We horen en zien steeds minder. We zijn meer op onszelf terug geworpen en moeten op zoek naar het innerlijk licht. Advent vieren wij in 3 bijeenkomsten voor de hele school op maandagochtend in de zaal. Leerlingen voeren teksten, muziek of dans op in het thema.

  Kerst ( De donderdag en vrijdag voor de kerstvakantie)
  In de christelijke traditie is dit de viering van de geboorte van Jezus, het licht. Hij is het voorbeeld waarnaar christenen hun leven inrichten, de Verlosser. Niet voor niets valt dit feest samen met de voorchristelijke traditie van de midwinterfeesten. De dagen worden weer langer. Kerst is feest en tegelijkertijd ook een moment van bezinning. Op school organiseren wij het kerstbal en de volgende dag een meer ingetogen dans- of muziekvoorstelling. 

  Valentijns feest (Rond 14 februari)
  Dit feest vieren wij op verzoek van de leerlingen. Zij vonden de periode tussen kerstbal en eindexamenfeest te lang duren. Het Valentijnsfeest is een disco avond in een horecagelegenheid in de buurt. (Rond 14 februari)

  Pasen (tussen 22 maart en 25 april)
  In de christelijke traditie is dit de viering van Jezus wederopstanding uit de dood. Niet toevallig valt dit samen met het ontwaken van de natuur in de lente. In de Joodse traditie (Pesach) wordt de bevrijding uit Egypte herdacht. Pasen kan ook worden gezien als een offerfeest. Jezus gaf zijn leven voor de zonden van de mensheid. Thema’s waarmee wij in de paasviering werken zijn opoffering (voor de ander), bevrijding, hoop. Vaak zijn dit korte vieringen waarin wij als gehele school in een feestelijke sfeer bijeen komen op het binnenplein.

  Sint Jan (24 juni)
  Dit is het midzomerfeest, of zonnewende. De natuur is uitbundig en rijk. De wereld voelt warm en overvloedig. De gemoederen raken soms letterlijk wat oververhit. Sint Jan is de persoon van Johannes de Doper die de mensen maande tot inkeer in afwachting van de komst van Jezus. Sintt Jan roept op tot beteugeling van de uitbundigheid. Oordeel niet te snel, raak niet buiten jezelf. Het st Jansfeest op het Marecollege wordt gevierd door middel van een barbecue bij het recreatiegebied het Joppe in Leiden. Na afloop is er een kampvuur.

  Eindexamenfeest (laatste schoolweek)
  Het eindexamen feest wordt georganiseerd op initiatief van en door leerlingen uit de examenklassen. Het eindexamensfeest is een disco avond in een horecagelegenheid in de buurt.