• Gezonde school

  Sinds een jaar mag het Marecollege het vignet Gezonde School dragen, dat door een aantal organisaties die zich bezighouden met volksgezondheid, wordt toegekend aan scholen die zich sterk inzetten voor de gezondheid van hun leerlingen.
  Een vakjury beoordeelt de school op gezonde voeding in de kantine, het aanbod van sport en bewegen, het verbieden van roken en alcohol, de inrichting van het schoolplein enz. 

  Voedingsbeleid
  De vrijeschool besteedt veel aandacht aan de innerlijke ontwikkeling van het kind. Hierbij speelt het gezond voeden van jezelf een belangrijke rol. Door de voedselomgeving binnen de school gezond te maken willen we onze leerlingen stimuleren in gezonde keuzes.

  Zorg voor jezelf betekent ook zorg voor je leefomgeving. Daarom kiezen we als school uitsluitend voor producten van biologische herkomst en betrekken we de leerlingen bij duurzame voedselproductie en verwerking zowel in de school als daarbuiten.

  Educatie
  Kinderen die op het Marecollege komen krijgen in het eerste jaar veel voedseleducatie. Ze krijgen tijdens de periode biologie 30 lesuren die gerelateerd zijn aan gezonde voeding. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het lespakket ‘Weet wat je eet’. Tijdens deze periode worden 6 lesuren besteed aan gezond en duurzaam koken en moestuinwerkzaamheden. Hierbij wordt de lesstof in de praktijkles aangepast aan de lesstof in de theorielessen zodat deze één geheel vormen. Tijdens de lessen ‘ontdekkingsreizen’ krijgen de zevende klassers les in het koken met verschillende specerijen. In de achtste klas, tijdens de periode ‘volkenkunde’, worden 6 lesuren besteed aan gezond en duurzaam koken gerelateerd aan eetculturen van de verschillende volken.

  Daarnaast doen leerlingen in de zevende klas kennis en vaardigheden op, op het gebied van voedsel en biodiversiteit tijdens de veldwerkweek waarbij 5 dagen op boerderijen en tuinderijen wordt meegewerkt en opdrachten worden uitgevoerd.

  Gezonde schoolomgeving
  Onze kantine voldoet aan de richtlijnen van het Voedingscentrum, de Richtlijnen Gezondere Kantines. Minimaal 80% van het aanbod bestaat uit betere- keuzeproducten, deze liggen ook het meest in het zicht.

  ● Er wordt groente- en fruit aangeboden.
  ● We gebruiken uitsluitend volkoren- of gebuild meel in onze broodjes.
  ● Er wordt geen frisdrank met toegevoegde suikers verkocht.
  ● Alles wat verkocht wordt in de kantine is van biologische herkomst.
  ● Er zijn geen frisdrankautomaten en energiedrankjes zijn niet toegestaan binnen de school.
  ● Wij hebben geen frituur.
  ● Water tappen kan in de lokalen en in de kantine waar karaffen met water staan.
  ●Groente en kruiden komen voor een deel uit onze biologische groente- en kruidentuin. Deze oogsten de leerlingen en worden gebruikt in de kooklessen en door de kantinebeheerder.
  ● Gerechten die gemaakt worden door de leerlingen tijdens de kooklessen worden voor een deel verkocht in de kantine. Een deel wordt gezamenlijk geproefd en genuttigd door de hele klas.
  ● Er wordt wekelijks door leerlingen gekookt voor de 40 docenten die vergaderen tot laat in de middag.
  ● We hergebruiken het groente- afval door te composteren en deze compost als voeding voor de moestuin te gebruiken.
  ● Er wordt vegetarisch gekookt met de kinderen, bij uitzondering met biologisch vlees.
  ● Ouders worden op de hoogte gehouden van het beleid omtrent eten en drinken op school via de website van de school, ouderavonden en nieuwsbrieven.
  ● De recepten die we gebruiken zijn te vinden op de website.

  Schoolplein
  Het schoolplein is een gezond schoolplein wat inhoudt dat er niet wordt gerookt, er veel groen is, beweging wordt gestimuleerd, er een moes- en kruidentuin is en een buitenlokaal. Van dit laatste wordt gebuikt gemaakt voor lessen die zich daarvoor lenen zo als handvaardigheid en biologie.

  Jaarlijks wordt in april deelgenomen aan de Buitenlesdag, een activiteit van de ‘Gezonde School’. Dit werkt aanmoedigend voor het gebruik van de buitenruimte tijdens pauzes en lessen die zich hier voor lenen. De buitenlesdag is het startsein van het buitenseizoen.

  Sigalering
  De  schoolverpleegkundige van de GGD komt naast het 14- jarige onderzoek (waarbij ook zaken als anorexia of overgewicht aan bod komen als nodig) met een regelmatige frequentie op school.

  Er is een zorgteam op school bestaande uit zorgcoördinators en vertrouwenspersonen.