• Geschiedenis

    Het Marecollege is een vrijeschool die in 1982 gestart is aan de Kerkstraat in Den Haag. In 1988 verhuisde de school naar Leiden en werd tijdelijk gehuisvest in een pand aan de Morsweg. Later betrok de school het pand aan de Surinamestraat 1, dat in 1992 grondig gerenoveerd werd. Inmiddels was de naam van de school: Vrijescholengemeenschap Rudolf Steiner. De school groeide flink waardoor er 12 lokalen moesten worden bijgebouwd.

    In 2002 ontstond vanuit de gemeente het plan om de wijk te renoveren, hetgeen uiteindelijk leidde tot een verhuizing naar de Sumatrastraat. Nu deed zich een kans voor om het bestaande gebouw zo op te knappen en vorm te geven dat de vrijeschoolgedachte ook tot uitdrukking kwam in het gebouw. De school kreeg met de aanbouw een nieuw hart in de vorm van een lemniscaat, het achtvormige symbool dat staat voor oneindigheid.

    In de antroposofie staat de lemniscaat ook voor verbinding tussen het stoffelijke en het geestelijke en voor harmonie uit verscheidenheid. Deze begrippen komen ook terug in het vrijeschool onderwijs. 

    Inmiddels heeft de school 540 leerlingen en 86 medewerkers.