• Extra verlof aanvragen/gewichtige omstandigheden

  Het is mogelijk om buiten de vakantieperiodes extra verlofdagen aan te vragen voor uw kind, bijvoorbeeld omdat u geen vakantie kunt opnemen tijdens schoolvakanties, of vanwege gewichtige omstandigheden.

  U kunt onderstaand aanvraagformulier downloaden, uitprinten,  invullen en voorzien van onderbouwende documentatie. Vervolgens kunt u het aanvraagformulier inscannen en e-mailen naar vdhoeven@marecollege.nl of uitprinten en inleveren bij de receptie. Leerlingzaken zal uw verlofaanvraag  in overleg met de schoolleiding in behandeling nemen.

  Let op: het betreft hier niet de aanvraag van verlof van doktersbezoek, open dagen, begrafenissen, huwelijken e.d. Hiervoor kunt contact opnemen met de receptie (receptie@marecollge.nl).

  Formulier aanvragen extra verlof

  De schoolleiding verleent alleen extra verlof als uw aanvraag voldoet aan de voorwaarden van Regionaal Bureau Leerplicht. Deze voorwaarden kunt u vinden onder onderstaande link.

  https://rbl-hollandrijnland.nl/extra-verlof/