• DECANAAT

  Loopbaanoriëntatie en begeleiding (LOB) 

  Enkele generaties geleden traden jongeren, als het ging om beroep en levensloop, bijna vanzelfsprekend in de voetsporen van hun vaders en moeders. In de tijd waarin we nu leven zijn er veel verschillende keuzes en is het voor een leerling vaak lastig om een richting te bepalen. Bovendien is een eenmalige keuze voor een opleiding en beroep vaak niet meer voldoende. Ook tijdens hun verdere loopbaan zullen de jongeren van nu bij herhaling geconfronteerd worden met de mogelijkheid, maar ook de noodzaak, om keuzes te maken.

  Binnen LOB helpen wij leerlingen met het:

  · leren onderzoeken waar zij goed in zijn, wat belangrijk voor hen is, wat hun drijfveren zijn;
  · zicht krijgen op werk en beroep; 
  · keuzes leren maken;
  · actie te ondernemen om hun loopbaan te sturen en daarbij gebruik te maken van contacten en netwerken.

  Loopbaanoriëntatie en begeleiding neemt een belangrijke plaats in binnen het onderwijs van het Marecollege. Het doel van de LOB-activiteiten is om onze leerlingen zo goed mogelijk voor te bereiden op vervolgonderwijs. Ons LOB-beleid sluit aan bij onze missie: ‘Wij willen ertoe bijdragen dat onze leerlingen hun talenten optimaal kunnen ontplooien, zodat zij hun eigen leven op een zelfstandige wijze kunnen vormgeven en in de toekomst op zinvolle wijze een bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij’.

  Wie zijn er betrokken bij LOB?
  De decanen zijn verantwoordelijk voor het LOB-beleid. Naast het coördineren en aansturen van alle activiteiten op school voor leerlingen, ouders en docenten, bezoeken zij jaarlijks verschillende scholen en zijn actief in verschillende decanenkringen. 

   

  Op de site onder vaklokalen-decanaat is meer informatie te vinden over de verschillende activiteiten die worden aangeboden.

  Decanen
  vmbo: Reinout van Leeuwen (vleeuwen@marecollege.nl) en Erik Alblas (alblas@marecollege.nl)
  havo/vwo: Mare Riemersma (riemersma@marecollege.nl)

  Als u vragen heeft over vakkenkeuzes of vervolgstudies kunt u contact met een van bovenstaande 
  decanen opnemen.