• Aanmelden en toelating

  Aanmeldingsprocedure nieuwe leerlingen voor de brugklas
  Om aangemeld te kunnen worden op het Marecollege is minimaal een vmbo-tl advies nodig van de basisschool, omdat de school geen vmbo-basis en kaderopleiding aanbiedt.

  Binnen zes weken na aanmelding worden alle aanmeldingen verwerkt en vindt definitieve inschrijving plaats. Mocht uit de aangeleverde informatie blijken dat uw kind niet ingeschreven kan worden of indien er aanvullende informatie nodig is, zal er in deze periode contact op worden genomen met de ouders en de basisschool.

  U kunt het aanmeldformulier downloaden, invullen en per post versturen of langsbrengen met een kopie van het paspoort of ID-bewijs en het adviesblad van de basisschool. Ook zonder adviesblad kunt u al aanmelden. Indien u zeker wilt zijn van een plek is het belangrijk dat wij voor 15 maart in het bezit zijn van het aanmeldformulier. Na 15 maart kunt u nog steeds aanmelden er bestaat dan echter de mogelijkheid dat de aanmelding op een wachtlijst geplaatst wordt. 

  Na het aanmelden ontvangt u binnen zes weken een bevestiging per post met de uitnodiging voor een kennismakingsgesprek van 10 minuten. Als u op gesprek komt is het belangrijk dat u in het bezit bent van het adviesblad en dit meeneemt naar het gesprek. Als er een zorgvraag ligt voor uw zoon/dochter kunt u dit aangeven op het inschrijfformulier. De zorgcoördinator neemt spoedig telefonisch contact met u op. 

  Download het aanmeldformulier (link)

  Leerlingen met een vwo-, havo- of een vmbo tl- advies
  Leerlingen uit groep 8 met een vwo-, havo- of vmbo tl- advies kunnen zonder meer worden geplaatst in een brugklas. 

  Tussentijds overstappen naar het Marecollege
  In bijzondere gevallen  is het mogelijk om over te stappen naar het Marecollege gedurende het schooljaar ( Alleen voor 1 oktober en in de maanden februari,maart,april, mei en juni) Bij een verhuizing kan in dit geval een uitzondering worden gemaakt. In alle gevallen hanteren wij een uitgebreide overstap procedure waarbij de school van de betreffende leerling wordt geraadpleegd en de leerling een week op proef komt.

  Een overstap is alleen mogelijk indien er nog ruimte is in de betreffende klas.

  Contactpersonen betreft aanmeldingen:
  - de eerste twee leerjaren mw. Sylvia Spit;
  - klassen 3 en 4 vmbo-tl dhr. Reinout van Leeuwen;
  - klassen 3,4,5 (6) havo/vwo dhr. Albert de Bruïne

  Instromen in havo 4 met vmbo t diploma
  Het is mogelijk om met een vmbo-t diploma in te stromen in havo 4. Hierover kunt u contact opnemen met dhr. Albert de Bruïne.